Лечение и терапевтичен модел

Центърът предлага психотерапия и специализирано лечение за

 • Зависимост към хероин, опиати, метадон
 • Зависимост към кокаин, амфетамини, бензодиазепини, наркотични вещества
 • Зависимост към хазарт
 • Алкохолизъм и алкохолни проблеми
 • Тревожно-страхови състояния
 • Панически състояния
 • Депресивни състояния
 • Психологични проблеми

Терапевтичен модел

Терапевтичният модел на Центъра интегрира активна психотерапия и медикаментозно лечение.

Програми за медикаментозно лечение

 • Метадон-асистирана психотерапия
 • Метадоново поддържащо лечение
 • Лечение с антидепресанти
 • Лечение с антипсихотици
 • Лечение с тимостабилизатори
 • Лечение с дисулфирам
 • Комбинирана фармакотерапия

Психотерапевтичните методи включват

 • Мотивационно интервюиране
 • Когнитивно-поведенческа терапия
 • Фокусирана към решения терапия
 • Индивидуална психотерапия
 • Групова терапия
 • Фамилна терапия

Терапевтична философия

Терапевтичната философия на Центъра е базирана върху партниране с пациента и приложение на клиент-центриран, директивен подход, целящ невробиологично стабилизиране, поведенческа и интрапсихична промяна, и подобрение на качеството на живот.